Města

Krajským městem Karlovarského kraje jsou Karlovy Vary. Dalším velkým městem je Cheb a Sokolov.

Karlovy Vary

vary_vKarlovy Vary jsou nejslavnější a největší lázně v České republice. Vyvěrá zde více než 60 termálních pramenů, pro lázeňské účely jsou využívány ty velké, a těch je dvanáct. Teplota jednotlivých zřídel se pohybuje mezi 34 a 73 stupni Celsia. V lázních se léčí choroby zažívacího a pohybového ústrojí a poruchy výměny látkové. Město leží na soutoku řek Teplé a Ohře. Je obklopeno třemi pohořími – Krušnými horami, Doupovskými horami a Slavkovským lesem. Všude kolem rostou smíšené a jehličnaté lesy, které jsou protkány lesními promenádními cestami. Archeologické nálezy dokládají lidské osídlení poblíž pramenů již v době kamenné. I v pozdějších dobách naši předkové dobře znali a využívali Vřídla. Podle pověsti objevil prameny český král Karel IV. při lovu na jelena kolem roku 1350. Dne 14. srpna 1370 udělil tento panovník lázním u Vřídla privilegia svobodného královského města. K pitným kúrám, koupelím a dalším procedurám jsou využívány prameny v těchto výtocích: Vřídlo, pramen Karla IV., dolní a horní Zámecký pramen, Tržní pramen, Mlýnský pramen, Rusalčin pramen, pramen Knížete Václava, Libušin pramen, Skalní pramen, pramen Svobody a Sadový pramen. Největší a nejsilnější z pramenů – Vřídlo – tryská z hloubky dva až tři kilometry do výšky dvanácti metrů. Jeho voda je teplá 73 stupňů Celsia. Minerální vody jsou také stáčeny do lahví a rozesílány do celého světa. Více než dvěstě let těší mlsné jazyky návštěvníků karlovarské oplatky a sladkohořký likér Becherovka. Jako typický suvenýr si můžeme koupit zkamenělou růži. Ta vzniká, když papírovou růži ponoří na 14 dní do tekoucí vřídelní vody, která ji pokryje vrstvou vřídelního kamene. Město je také známé konáním filmového festivalu, na který se sjíždějí filmové hvězdy z celého světa. V blízkosti Karlových Varů jsou bohatá ložiska kaolínu. Po léta se tu z něj vyrábí porcelán. V nedalekém Horním Slavkově byla otevřena první porcelánka v Čechách. Známý a oblíbený je růžový porcelán z Chodova. K podnikům, jejichž jméno je spjato s Karlovými Vary, patří sklárna Moser. Produkuje sklo nepřeberných tvarů a překrásných barev i čistý křišťál.

Cheb

cheb_vMěsto Cheb je pradávným centrem nejzápadnější části Čech. Leží při řece Ohři. Může se pochlubit historií sahající až do 9. století. Je zde mnoho historických památek, které jsou němými svědky událostí, jež vstoupily do dějin. Jiří z Poděbrad tu vedl řadu významných jednání, v jednom z chebských domů byl zavražděn roku 1634 Albrecht z Valdštejna, velitel habsburských vojsk. Na náměstí se nachází světoznámé uskupení jedenácti kupeckých domů – Špalíček. Chebský hrad je jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek.

Mariánské Lázně

marianske_vÚzemí Mariánských Lázní patřilo po staletí klášteru v Teplé. Ten měl rozhodující zásluhu na lázeňském využívání zdejších pramenů. Do Mariánských Lázní jezdí upevňovat své podlomené zdraví desetitisíce pacientů. Leží uprostřed zelených parků a lesů. Řadí se k lázním se širokým spektrem přírodních léčivých zdrojů. V kombinaci s výbornými klimatickými podmínkami jsou využívány k úspěšné léčbě místní minerální prameny, rašelina a přírodní kysličník uhličitý. Na území města vyvěrá několik desítek léčivých pramenů – kyselek. K nejznámějším patří prameny Křížový, Ferdinandův, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Mariiny. Na kolonádě nalezneme Zpívající fontánu, která hraje každou lichou hodinu jednu z osmi skladeb.

Sokolov

msokolov_vPři královské obchodní cestě vzniklo město Falknov (v roce 1948 bylo přejmenováno na Sokolov). V okolí se pěstoval chmel, chmelnice ale musely ustoupit rozšiřujícím se hnědouhelným povrchovým dolům. Ve městě je řada zajímavých památek. Nejvýznamnější je barokní zámek, postavený na místě původní vodní tvrze a gotického hrádku. Zámek je obklopen parkem, na nádvoří je barokní kašna. V zámku je muzeum, ve kterém najdeme i připomínky pobytu Josefa Dobrovského jako vychovatele v rodině majitelů zámku – Nosticů. Ve městě se dochovaly i zbytky hradeb, zajímavé jsou i empírové městské domy.

!vlevo!vpravo