Vodstvo

V Kraji Vysočina prochází Českomoravskou vrchovinou hlavní evropské rozvodí. To odděluje západní část naší republiky, odkud odtékají vody do Severního moře, a východní část území, ze kterého vody odtékají do Černého moře. Z Českomoravské vrchoviny tečou do Čech řeky Sázava, Želivka a Nežárka. Na Moravu odtud stékají řeky Svratka, Oslava, Jihlava, Jevišovka a Moravská Dyje. Součástí krajiny jsou četné rybníky, z nichž je největší Velké Dářko. V údolích řek lidé vybudovali velké vodní nádrže – Vírskou přehradu na Svratce a Dalešickou přehradu na Jihlavě.

Jihlava

jihlava_vJihlava pramení v jezírku nedaleko obce Jihlávka. Moravskou řeku dlouhou 185 kilometrů změnily přehradní nádrže Mohelno a Dalešice. Zásobují chladící vodou nedalekou jadernou elektrárnu Dukovany. Betonová hráz Mohelno je 48 metrů vysoká a 185 metrů dlouhá. Dalešická je se svou výškou téměř 100 metrů nejvyšší sypanou hrází u nás. Dlouhá je 300 metrů. Z větších měst protéká Jihlava Třebíčí a Jihlavou. Ústí do Dyje v nádrži Nové Mlýny.

Moravská Dyje

moravskadyje_vMoravská Dyje pramení nedaleko obce Panenská Rozsíčka asi sedm kilometrů jihovýchodně od Třešti na Jihlavsku. Po soutoku Moravské Dyje s Rakouskou Dyjí pod městem Raabs an der Thaya v Rakousku vzniká řeka Dyje. Počítáme–li délku toku Dyje od pramene Moravské Dyje, má tato řeka celkovou délku 306 kilometrů a je tak nejdelší moravskou řekou. Samotný tok Moravské Dyje má délku 68 kilometrů. Protéká okolo Telče a Dačicemi. Místy vytváří nehluboké údolí, šířkou i množstvím vody se podobá spíše většímu potoku.

Oslava

oslava_vTéměř 100 kilometrů dlouhá řeka protéká kaňonovitými údolími s teplomilnými porosty. Prodírá se skalami kolem tvrzí, hradisek a hradů: Levnov, Kraví hora, Vlčí kopec, Lamberk. Až k Náměšti nad Oslavou. Je to jedno z posledních míst, kde lze pozorovat přirozeně meandrující řeku. Název řeky se odvozuje od staročeského slova osla, to je brus, tedy řeka s kameny vhodnými k broušení. Na horním toku poutá od roku 1960 Oslavu přehrada Mostiště s kamennou, 41 metrů vysokou a 340 metrů dlouhou hrází. Oslava pramení v bažinách okolo Matějovského rybníka a Babína poblíž Nového Veselí v jižním cípu chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Vlévá se do Jihlavy.

Sázava

sazava_vPrvní zmínky o Sázavě jsou z roku 1045. Její jméno je odvozeno od praslovanského sad–jati, sázet, usazovat se. Je to tedy řeka přinášející mnoho nánosu. Její dolní tok nabízí romantický kaňon s železniční tratí zvanou Posázavský pacifik – místo prvních trampských osad. V údolí řeky najdeme přírodní rezervaci Stvořidla. Sázava zde proudí přes mohutné žulové kameny a vytváří četné peřeje. Přestože je Sázava dlouhá přes 225 kilometrů, narazíme na ní pouze na jedinou přehradu. Stojí kousek nad Žďárem nad Sázavou, jmenuje se Pilská a je postavená na místě bývalého rybníka. Sypanou hráz má vysokou 10 metrů a dlouhou 296 metrů. Dokončena byla v roce 1962. Jako pramen Sázavy je označován rybník Velké Dářko. Sázava se vlévá do Vltavy.

Svratka

svratka_vZa pramen Svratky je považována Stříbrná studánka v kraji pod Devíti skalami. Vypráví se o ní, že je za ní vchod do podzemí plného zlata. Kdysi sem prý přišel chudý chlapec pro vodu a domů si přinesl kromě vody zlatý kužel. Svratka protéká kolem středověkého hradu Pernštejn. A právě zde se na ní vyjímá novodobá dominanta – mohutná, 76 metrů vysoká a 390 metrů dlouhá betonová hráz Vírské přehrady z roku 1958. Svratka se vlévá do Dyje v Novomlýnské nádrži. Na Českomoravské vrchovině tvoří Svratka část zemské hranice mezi Čechami a Moravou.

Velké Dářko

darko_vVelké Dářko je největší rybník na Českomoravské vrchovině. Leží severozápadně od Žďáru nad Sázavou. Byl založen už roku 1480 na rašeliništích spolu s několika dalšími, aby poháněl hamry. Má plochu přes 200 hektarů. V současnosti slouží převážně k rekreaci (koupání, windsurfing, jachty a loďky). Je pokládán za pramen Sázavy. Po obou stranách rybníka se prostírají močály a rašeliniště. Jimi prochází naučná stezka porosty borovice, smrku, břízy, rašeliníku, suchopýru, klikvy či vlochyně.

Vírská přehrada

virska_vÚdolní nádrž Vír vznikla vybudováním přehrady na řece Svratce v polovině 20. století. Její délka je téměř 10 kilometrů, nejvyšší hloubka kolem 55 metrů. Betonová hráz je druhá nejvyšší v České republice. Je dlouhá 390 metrů a v základech je 65 metrů široká. Svratku přehrazuje v jednom z nejužších míst. Obě její krajní stěny jsou ukotveny ve skalních stěnách. Přehradní nádrž slouží jako zásobárna vody pro město Brno. Je v ní zakázáno koupání i rybolov.

Vodní nádrž Dalešice

dalesicka_vVodní nádrž Dalešice je vybudováno na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Může se pochlubit nejvyšší hrází v České republice (100 metrů) a zároveň tedy i největší hloubkou – 84 metrů. Byla vybudována jako zdroj vody pro jadernou elektrárnu Dukovany, která se nachází v její bezprostřední blízkosti. Dalším úkolem je dlouhodobé vyrovnávání průtoků v řece, bránění povodním a usazování nečistot v řece. Společně s vodní nádrží Mohelno tvoří nádrže pro přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která se nachází pod hrází nádrže Dalešice. Nádrž má i rekreační využití, v jejím okolí je hodně chat a několik kempů. Po přehradní nádrži jezdí parník.

Želivka

zelivka_vŽelivka pramení jako Hejlovka na severním svahu vrchu Troják v Českomoravské vrchovině. Nejprve teče otevřeným údolím, u Pelhřimova vtéká do lesů. U obce Sedlice byl její tok přehrazen Sedlickou přehradou. A právě od ní je řeka nazývána Želivkou. Na řece je vybudována významná nádrž pitné vody, která zásobuje dálkovým přivaděčem Prahu. Po cestě dlouhé 99 kilometrů se Želivka vlévá do Sázavy.

!vlevo!vpravo