Města

Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem. Další velká města jsou Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Litoměřice a Louny.

Ústí nad Labem

usti_vÚstí nad Labem je významné středisko průmyslu a kultury severních Čech. Na soutoku Labe s Bílinou stávala osada již v 10. století. Mnohem později uspíšilo rozvoj města splavnění Labe až k Hamburku a rozmach těžby hnědého uhlí. Pohnuté dějiny způsobily, že se ve městě zachovalo jen málo historických památek. Husité se tu střetli s křižáky, jejich slavné vítězství dodnes připomíná pomník. Po Mnichovu bylo Ústí připojeno k Německu a jako významné průmyslové středisko Německé říše bylo v dubnu 1945 bombardováno americkým letectvem. Bomby zničily velkou část historického centra. Po druhé světové válce došlo k obnově. Asi nejznámější památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie s nejšikmější věží v České republice. Ta se nachýlila právě při spojeneckém bombardování v dubnu 1945.

Děčín

decin_vDěčín býval střediskem slovanského kmene Děčanů. Na místech dávného hradiště nad soutokem Labe s Ploučnicí byl ve 12. století vystavěn přemyslovský hrad. K životu pozdějšího města neodmyslitelně patřila a patří řeka. První kolesový parník sem připlul v roce 1838 z Drážďan. Odstartoval pravidelnou paroplavbu, důležitou pro rozvoj a bohatství města. Dominantu Děčína tvoří mohutný zámek zakončený nad řekou štíhlou barokní věží. Protějšímu břehu vévodí strmá, 288 metrů vysoká, skalnatá Pastýřská stěna. Podle pověsti se tu na skále zjevoval tajemný rytíř se stádem ovcí a dvěma černými psy. Dnes je na vrcholu skály romantický hrádek s restaurací a vyhlídkovou věží. Odtud je nejkrásnější pohled na město. V Děčíně se v roce 1832 narodil Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola.

Chomutov

chomutov_vChomutov je významné průmyslové město na říčce Chomutovce na úpatí Krušných hor. Jeho rozvoj urychlila výhodná poloha při staré zemské stezce do Saska a obchod se solí. Chomutov se stal střediskem uhelné oblasti, bylo dokončeno železniční spojení s Ústím nad Labem a Prahou, rychle se rozvíjel průmysl. Město si přesto uchovalo původní historické jádro, které v baroku narušila jen výstavba jezuitské koleje s kostelem. Centrum bylo částečně poškozeno při třech spojeneckých leteckých náletech na jaře roku 1945. Nad severním okrajem města najdeme Kamencové jezero, umělou vodní plochu, která vznikla po těžbě kamence. Je to vyhledávané koupaliště s velmi čistou vodou. Obsah kamence ve vodě totiž způsobil, že v jezeře nežijí žádní živočichové.

Kadaň

Město Kadaň vzniklo na skalnatém ostrohu nad Ohří na „solné“ cestě spolu s hradem. Založil je ve 13. století Přemysl Otakar II. V 16. století se obyvatelé města podíleli na těžbě rud v Krušných horách (Jáchymov, Vejprty). Dnes patří Kadaň k nejzachovalejším městům v Ústeckém kraji. Vévodí jí gotická radniční věž, ale nejvýznamnější památkou je klášter františkánů založený v 15. století pány z Lobkovic. Jeho součástí je poutní kostel s hodnotným zařízením, gotické a renesanční náhrobky, zastavení Křížové cesty, park a zahrada. Do klášterního parku byly přestěhovány smírčí kříže z obcí na Chomutovsku zrušených kvůli těžbě uhlí. Areál je národní kulturní památkou. Severně od města jsou povrchové doly a elektrárna Prunéřov.

Litoměřice

litomerice_vNádherné město Litoměřice s bohatstvím památek leží při soutoku Ohře s Labem. Honosí se velkým náměstím s měšťanskými renesančními domy. Na jednom z nich se nachází věžička v podobě kalicha, symbol města. Sklepy pod domy mají až tři podlaží. Již v 8. století tu vzniklo slovanské hradiště Litoměřiců, které po sjednocení českých kmenů vykonávalo funkci přemyslovské hradní správy. Ve 12. století vznikla kupecká osada s tržištěm, ve 13. století to už bylo královské město opevněné hradbami. Byla zde celnice labského obchodu a mincovna. Po obléhání Žižkovými vojsky se Litoměřice vzdaly a připojily k pražskému svazu měst. Na počátku vlády Habsburků se Litoměřice počítaly mezi největší česká města. Na zdejším gymnáziu přednášel počátkem 19. století Josef Jungmann. Ve městě žil a na zápal plic zemřel romantický básník Karel Hynek Mácha.

Louny

Starobylé město Louny leží při řece Ohři. Od severu je lemované homolemi Českého středohoří. Louny založil Přemysl Otakar II. pro pozvané Sasy. Ti se po příchodu brzy počeštili. V husitských dobách vytvořily Louny se Žatcem a Slaným městský svaz, pevnou oporu husitů. V 19. století se Louny staly centrem obrozeneckého hnutí. Najdeme zde městskou památkovou rezervací. Kromě starobylých domů a dlouhého úseku hradeb s baštami nás zaujme i kolonie dělnických rodinných domků z první republiky. V Lounech se narodil básník Jaroslav Vrchlický. Západně od Loun najdeme archeologický skanzen Březno s ukázkami pravěkých typů obydlí a hospodářských staveb ze 6. a 9. století.

Most

most_vMost je jedno z našich nejstarších a zároveň nejmladších měst. První historická zpráva o Mostu se objevuje v Kosmově kronice. V husitských dobách stálo město na straně Zikmunda. Na začátku 17. století se objevují první pokusy o těžbu uhlí. Koncem 18. století se začalo s dolováním na úpatí vrchu Hněvína přímo ve městě. Poddolování přineslo problémy. V roce 1895 se 31 domů propadlo a dalších 66 jich bylo poškozeno. Ve 20. století bylo původní město díky těžbě uhlí zlikvidováno, zachráněny byly pouze některé významné památky (přemístěn byl gotický kostel). Nový Most byl postaven jižně od původního města. Jeho nápadnou dominantou je autodrom, na který navazuje rekreační areál.

!vlevo!vpravo