Hrady a zámky

V dávných dobách to byla v dnešním Pardubickém kraji obydlí šlechticů. Dnes jsou tehdejší hrady a zámky vyhledávány turisty, kteří se vydávají na toulky za naší minulostí.

Kunětická Hora

kunka_vHrad najdeme na stejnojmenné hoře nedaleko města Pardubice. Stojí v místech, kde se člověk usídlil už v mladší době kamenné. Původní objekt vypálili husité při svých válečných taženích. Ve velkorysé gotické sídlo proměnil Kunětickou Horu rod Pernštejnů. V 19. století se hrad stal oblíbeným výletním místem. Vrch Kunětická hora je spolu s Řípem jedním z mála vrcholů, které vystupují nad rovinu Polabské nížiny. K hradu se váže zajímavá pověst o léčivých účincích třešní na syna pana Viléma z Pernštejna, Vojtěcha.

Litice

Hrad Litice stojí v meandru řeky Divoké Orlice už od 13. století. Byl založen za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech. Český král Jiří z Poděbrad jej přestavěl v gotickém duchu. Pozornosti návštěvníků neujde první brána s brankou pro pěší, která je bohatě zdobená reliéfy postav. Hradní věž nabízí pěkný výhled do okolí. Dále můžeme zhlédnout rozsáhlý hradní areál, vnitřní prostory dochovaného jižního paláce, ukázky archeologických nálezů z 15. až 17. století, rytiny okolních hradů a expozici dobových pohlednic.

Litomyšl

litomysl_z_vUnikátní renesanční zámek vznikl podle italských vzorů. Pozoruhodná je jeho vnější sgrafitová výzdoba. Zámek je dominantou města Litomyšle. Jedná se o dvoupatrovou budovu o čtvercovém půdorysu rozkládající se kolem pravoúhlého náměstí. V areálu zámku se nachází budova původního pivovaru, kde se narodil a prožil svoje dětství hudební skladatel Bedřich Smetana. Dnes je tu muzeum. Zámek v Litomyšli je památkou UNESCO. K zámku se váže podivuhodný příběh o pyšné hradní paní.

Nové Hrady

novehrady_vRokokový zámek z 18. století byl vystavěn ve stylu francouzských letních sídel. Areál zámku obsahuje vstupní bránu, francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou křížovou cestou. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles“. Nedaleko zámku se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale – pískovce bizarních tvarů, vzniklé v průběhu staletí za přispění větru a deště.

Slatiňany

slatinany_vZámek najdeme ve městě ležícím asi pět kilometrů jižně od Chrudimi. Vznikl na místě gotické tvrze ležící na úpatí Železných hor. Tvrz byla známa před více než 600 lety. Zámek získal svou současnou podobu po mnoha předchozích přestavbách v 19. století. V roce 1947 se stal sídlem muzea koní, které je v Evropě unikátem. Ve více než dvaceti místnostech se můžeme seznámit s historickým vývojem koní a jeho užitkem pro člověka. Na zámek navazuje anglický park s cennými dřevinami a výběhem starokladrubských vraníků a koní Převalského.

Svojanov

svojanov_vHrad se tajemně vypíná na strmém zalesněném ostrohu nad městečkem stejného jména nedaleko Poličky. Založil ho Přemysl Otakar II. na ochranu nově zřízené cesty z Litomyšle přes Poličku do Brna. Jednalo se o významnou obchodní stezku. Počátkem 15. století byl Svojanov doplněn o vnější opevnění. Hrad značně utrpěl za třicetileté války, kdy byl dvakrát dobyt Švédy. Opakovaně také vyhořel, vždy však byl opraven. Svého někdejšího významu však již nedosáhl, stal se z něj pouhý hospodářský objekt. Dnes hrad vlastní město Polička, je průběžně opravován a rekonstruován.

!vlevo!vpravo