Plzeňský kraj

znakPlzeňský kraj leží na jihozápadě Čech. Plzeňsko bývalo odedávna branou, kterou na naše území vstupoval obchod, ale i západoevropská kultura a vzdělanost. Bránu tvořil věnec hraničních pohoří – Šumava a Český les, ale i vnitrozemské Brdy. Podstatnou část kraje vyplňuje Plzeňská pahorkatina. Dějinný vývoj dokumentuje přemyslovské hradiště Starý Plzenec, románský hrad Přimda, zřícenina gotického hradu Rabí či vodní hrad Švihov. K těmto skvostům architektury se řadí historická jádra mnohých měst. Nejdůležitějším chráněným územím je Národní park Šumava. V Plzeňském kraji objevíme Chodsko s rázovitým nářečím, kroji, dudáckou muzikou a hezkými písněmi. Většinu území kraje odvodňuje Berounka, která vzniká v Plzni soutokem Radbuzy, MžeÚhlavy a Úslavy. Část Klatovska a Sušicko odvodňuje Otava. Obě povodí náleží k úmoří Severního moře. Na území kraje je řada jezer – Černé jezero, Čertovo jezero, Prášilské jezero, Laka a Odlezelské jezero.

V prvním poli znaku kraje najdeme českého lva. Dvouhrbý velbloud na zeleném pozadí v druhém poli vychází ze znaku města Plzně. Třetí, zelené pole, symbolizuje zalesněnou hranici – Šumavu a Český les. Dvě břevna jsou symbolem dvou hlavních řek: stříbrné značí Berounku a zlaté zlatonosnou Otavu. Stříbrná rotunda ve čtvrtém poli odkazuje ke staroplzenecké rotundě svatého Petra a Pavla, nejstarší zachované stavbě České republiky. Zastupuje bohatou historii kraje a jeho duchovní tradice.

kraj

!test!vpravo