Kraj Vysočina

znakKraj Vysočina leží uprostřed naší republiky, na pomezí Čech a Moravy. Je jedním ze tří vnitrozemských krajů v České republice. Patří k nejčistším oblastem s rozsáhlými jehličnatými a smíšenými lesy doplněnými velkým počtem rybníků. Malebná krajina je vyhledávaná malíři i sportovci. V kraji najdeme také řadu historických památek. Krajina nedosahuje velké nadmořské výšky, přesto je výškový rozdíl mezi plochými hřbety a hlubokými údolími značný. V minulosti to byl chudý kraj, po druhé světové válce zde byly postaveny továrny, vyrostly nové domy, rekreační zařízení a byla modernizována doprava.

Ve znaku kraje nalezneme moravskou orlici jako symbol historické zemské příslušnosti východní části kraje, českého lva, který je symbolem historické české zemské příslušnosti západní části kraje. Dále sem byl zařazen ježek – symbol sídelního města kraje – Jihlavy a plod jeřábu jako typického stromu Vysočiny. Ten vyjadřuje nezdolnost a prostou krásu regionu.

Název kraje Vysočina je odvozen od názvu Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Vysočina patří mezi chladnější části země. Původní prales byl lidmi postupně přeměněn do podoby zvlněné kulturní stepi, rozčleněné táhlými kopci, údolími a množstvím lesů a hájků. Masivy kulturního lesa pokrývají především nejvyšší část kraje. Každý potok je přehrazen řadou rybníků. Pro Vysočinu jsou charakteristické vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, kterým bývá klidné malé město. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc.

kraj

!test!vpravo