Města

Na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu leží krajské město Zlínského kraje, Zlín. Další větší města v kraji jsou Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín.

Zlín

zlin_vZlín je sídlem kraje. Je proslulý jako město obuvi. Zlínský rodák, Tomáš Baťa zde koncem 19. století založil obuvnickou firmu, která se brzy stala světově uznávaným výrobcem obuvi. Prosperita podniku přinesla městu obrovský rozkvět. Rostly zde kolonie typických „baťovských“ staveb – rodinných domků, ale také výškových domů. Nejproslulejší stavbou z té doby je téměř 78 metrů vysoký mrakodrap „Jednadvacítka“ – tehdejší sídlo ředitelství firmy Baťa. Dnes je Zlín centrem bohatého kulturního života. Sídlí zde Filharmonie Bohuslava Martinů, na zámku je instalována stálá výstava českého výtvarného umění 19. a 20. století. Městské divadlo patří k největším v republice, ve filmových ateliérech působili umělci zvučných jmen, především Karel Zeman a Hermína Týrlová. Ve Zlíně žili legendární cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří tu mají expozici v muzeu. Obuvnické muzeum ve zlínském mrakodrapu nabízí výlet do historie obouvání. Mezi jeho exponáty nechybí ani pravý indiánský mokasín.

Kroměříž

kromeriz_vKroměříž je vznešená a pohádkově krásná. Po staletí byla významným hospodářským i správním střediskem olomouckého biskupství a arcibiskupství. Je plná historických památek – centrum tvoří městskou památkovou rezervaci. Opravdovým skvostem je arcibiskupský zámek s překrásně zdobenými sály a vzácnými uměleckými sbírkami. V zámecké knihovně najdeme rozsáhlé sbírky historických knih, mincí a originálních partitur hudebních skladeb. Součástí zámeckého komplexu jsou historické zahrady. Podzámecká zahrada jako anglický park je plná exotických dřevin a romantických staveb s vodním systémem. Květná zahrada se chlubí květinovými ornamenty, fontánami a zahradním bludištěm. Seznámit se můžeme s vyprávěním o kroměřížském rodáku Janu Milíčovi.

Otrokovice

batov_vMoravské město Otrokovice leží v sousedství Zlína, na soutoku řek Moravy a Dřevnice. Území města bylo osídleno již v době kamenné. Až do poloviny 14. století byly Otrokovice církevním majetkem. V 19. století zde byla vybudována železniční trať z Vídně přes BřeclavOstravsko do Polska. Ve 30. letech vybudoval koncern Baťa severně od Otrokovic pro své zaměstnance novou čtvrť obytných domků. Dnes se ve městě nachází závod na výrobu pneumatik Barum Continental nebo výrobce světoznámých sportovních letadel značky Zlín – společnost Moravan.

Uherské Hradiště

hradiste_vU řeky Moravy leží starobylé středověké město Uherské Hradiště. V 8. – 10. století tu sídlili Slované. Město založil ve 13. století Přemysl Otakar II. jako pevnost proti uherským vpádům. Leželo na území velehradského kláštera a původně se nazývalo Nový Velehrad. V městské památkové zóně dobře vysledujeme dochované části hradeb. Původně gotická stará radnice byla upravena barokně. Zbrojnice z 18. století připomíná někdejší barokní pevnost. Zajímavá je renesanční a barokní městská zástavba. Unikátní je i soubor vinných sklepů.

Valašské Meziříčí

valmez_vMěsto vzniklo spojením dvou původně samostatných celků, města Meziříčí a městečka Krásno. I přes četné válečné pohromy si uchovalo starobylý ráz. Historické jádro bylo vyhlášeno památkovou zónou. Na centrálním náměstí nalezneme renesanční domy s reliéfní výzdobou fasád. Zámek Žerotínů, vystavěný v 16. století, dostal dnešní vzhled při barokní přestavbě. Jedná se o trojkřídlou stavbu, jejíž nádvoří je otevřeno směrem k městu. Zámek Kinských hostil v roce 1924 prezidenta T. G. Masaryka. V 19. století se Valašské Meziříčí proměnilo ve významnou železniční křižovatku. To přineslo také rozvoj školství a kultury.

Vsetín

vsetin_vMěsto hrdých a svobodomyslných Valachů, kteří vždy dokázali zvednout hlavy a pustit se do boje za svá práva svobody, to je Vsetín. Původně ho tvořily dva oddělené celky, Horní a Dolní Vsetín. V 17. století tu vypuklo několik povstání – nejprve proti majiteli panství, Valdštejnovi, poté byl Vsetín centrem odboje proti Habsburkům. Ve druhé polovině 16. století zde vznikl rozšířením staré tvrze renesanční zámek. Dnes v něm sídlí vlastivědné muzeum, které se věnuje historii valašského odboje. V zámeckém parku roste řada vzácných dřevin.

!vlevo!vpravo