Hrady a zámky

Ve Zlínském kraji navštívíme jeden z nejstarších hradů na Moravě, Buchlov. Dále perlu moravské architektury, zámek Buchlovice. Ujít si nenecháme ani pověstmi opředenou Chropyni a Lešnou.

Buchlov

buchlov_vHrad Buchlov stojí na jednom z nejvyšších kopců pohoří Chřiby nad městečkem Buchlovice. Je zdaleka viditelný v širokém údolí Dolnomoravského úvalu. Patří k nejznámějším a nejstarším středověkým hradům na Moravě. Byl vybudován ve 13. století, aby chránil významnou obchodní cestu přes Chřiby. Později se stal sídlem správy královských lesů a lovčího. Je skvělou ukázkou středověké opevňovací techniky. Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným palácem a kaplí. Nebyl nikdy dobyt. Stavební úpravy na hradě probíhaly ještě v duchu renesance a baroka. V polovině 18. století se však majitelé natrvalo přestěhovali do nově postaveného zámku v Buchlovicích.

Buchlovice

buchlovice_vNa úpatí zalesněných Chřibů, v mírně svažitém údolí pod hradem Buchlov, nás láká k návštěvě zámek Buchlovice. Tento zámek je skutečnou perlou moravské architektury. Při výstavbě dostal podobu italské vily. Barokní zámecký areál tvoří dvě proti sobě stojící půlkruhové budovy s bohatou výzdobou. Dolní zámek byl užívaný šlechtou a horní, symetricky vybudovaný ve vyvýšené poloze, byl vyhrazený pro služebnictvo. Oba objekty mají bohatě zdobené fasády a vytvářejí reprezentativní celek. Součástí komplexu je terasovitá zahrada a anglický park se vzácnými starými stromy.

Chropyně

chropyne_vBájný moravský hrdina, král Ječmínek, se prý narodil v Chropyni. Uprostřed Hané mezi Přerovem a Kroměříží leží renesanční trojkřídlý zámek přestavěný v 17. století ze starší tvrze. V 19. století byl přestavěn na lovecký zámeček a tehdy tu také vznikly Rytířský a Ječmínkův sál. Dnes je v zámku muzeum připomínající historii města i hanáckého regionu. Za zámkem najdeme Zámecký rybník, přírodní rezervaci s vodní květenou a hnízdištěm vodního ptactva. Nedaleko byly vystavěny ve 20. století malé lázně zaměřené na léčení poruch pohybového ústrojí.

Lešná

lesna_vZámek, park a zoologická zahrada Lešná vytvářejí půvabný areál nedaleko Zlína. Původně tu byla bažantnice, při ní byl na počátku 19. století postaven zámek. Na konci 19. století tu vyrostlo romantické sídlo s řadou dalších staveb. Představuje kombinaci hrázděné architektury a romantických prvků. Zaujme vzácnou vnitřní výzdobou, bohatými sbírkami orientálního porcelánu a přírodovědeckým muzeem. Stále se tu rozšiřoval chov zvěře, který se stal základem pro zdejší zoologickou zahradu. Zámek obklopuje anglický park, na který navazuje obora s volným výběhem zvěře.

!vlevo!vpravo