Hlavní město Praha

znakO Praze se často říká, že je srdcem Evropy. Skutečně leží ve středu kontinentu, protože vzdálenost k Baltskému moři činí přes 600 km a 700 km ji dělí od moře Severního a Jaderského. Průsečík cest Prahu již před mnoha staletími předurčil k setkávání obchodníků, řemeslníků, stavitelů, architektů, sochařů, muzikantů, vědců, spisovatelů, malířů i lidí dalších profesí. Ti všichni jí postupem času vtiskli současnou podobu. Praha dnes představuje nejvýznamnější památkovou rezervaci. Od roku 1992 je historické jádro města zapsáno v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V hudební oblasti si věhlas vydobyl festival Pražské jaro. Každý večer se tu otevírají desítky divadel a klubů a nabízejí pestrou nabídku kulturních pořadů.

Praze se říkává „zlatá“ kvůli pozlaceným věžím (v současnosti jich je v Praze na pět set) či éře Rudolfa II., který podporoval alchymisty při hledání postupu výroby zlata. Věžemi je Praha typická, má je dokonce ve svém erbu. Od 19. století se jí říká „stověžatá“. Na mnohé věže můžeme vystoupit: například na hlavní věž katedrály Svatého Víta, zvonici kostela Svatého Mikuláše, na věže Karlova mostu, či Prašnou bránu.

Praha je hlavním městem České republiky, sídlem prezidenta České republiky (kancelář má na Pražském hradě), vlády a zákonodárných orgánů státu. V čele Prahy stojí primátor. Sídlí tu nejvýznamnější národní a státní instituce (Karlova univerzita, Národní muzeum, Národní divadlo), velvyslanectví cizích zemí. Historické památky učinily z Prahy důležité středisko cestovního ruchu.

kraj

!test!vpravo