Pamětihodnosti

V Libereckém kraji, v širokém okolí hradu Bezděz, rád a často pobýval básník Karel Hynek Mácha. Sem umístil děj své slavné básně Máj. Po něm byl pojmenován zdejší rybník: Máchovo jezero.

Máchův kraj

macha_vMáchův kraj se nachází v jihozápadní části Libereckého kraje, svým jižním okrajem, kterým je Kokořínsko, zasahuje do středních Čech. Srdcem Máchova kraje jsou Doksy s Máchovým jezerem. Toto nevelké území je obdařeno nezvykle mnoha rozdílnými krajinami. Na malé ploše lze najít vedle sebe skalnaté kaňony, vyhlídky, vodní plochy, říční zákruty, romantické vesničky nebo úchvatné hradní siluety. Básník Karel Hynek Mácha žil v letech 1810 – 1836. Je čelním představitelem českého romantismu. Ve městě Doksy na břehu Máchova jezera najdeme jeho památník. Je to nejstarší dům v Doksech s výstavou věnovanou životu, dílu a době tohoto romantického básníka.

!vlevo!vpravo