Pohoří a hory

V Královéhradeckém kraji se od pohraničních pohoří Krkonoše a Orlické hory povrch snižuje směrem k jihozápadu do Polabské nížiny. Oblíbeným cílem výletů je v tomto kraji Český ráj a Prachovské skály.

Krkonoše

krkonose_vNejvyšší a nejznámější české pohoří Krkonoše přitahuje mnoho turistů, milovníků zimních sportů a přírodních krás. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a pochopitelně nejvyšší hora České republiky, Sněžka. Pravěké ledovce vymodelovaly zajímavá údolí – údolí Bílého Labe, Labský důl, Labskou soutěsku, Obří důl. Hory pokrývá smrkový les. V celém pohoří vzniklo asi padesát rašelinišť na náhorních plošinách. Na horských hřebenech bylo postaveno od 16. století asi 2500 bud pro účely pasení dobytka a ukládání sena. Některé byly později upraveny na turistické ubytovny a restaurace. Největší a nejstarší je Luční bouda. Na nejcennější části území Krkonoš byl vyhlášen Krkonošský národní park. Mezi nejznámější horská střediska patří Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa a Janské Lázně. Najdeme zde mnoho vleků a lanovek. V Krkonoších pramení řeka Labe a Úpa.

Orlické hory

orlicke_vVětšinu tohoto pohoří pokrývá smrkový les. Orlické hory tvoří část severovýchodní hranice České republiky s Polskem. Nejvyšší vrchol Velká Deštná dosahuje výšky 1115 metrů nad mořem. Součástí Orlických hor je od roku 1969 Chráněná krajinná oblast. Vody z potoků a říček stékajících ze svahů Orlických hor napájejí Divokou a Tichou Orlici. Podle dávných vyprávění našich předků v Orlických horách přebývá a laskavě panuje milá a půvabná dívka – Kačenka. Ve 30. letech 20. století se pod vlivem hrozícího nebezpečí ze strany Německa začala budovat pevnostní linie po celé délce hraničního hřbetu Orlických hor.

!vlevo!vpravo